KX-FA57A

KX-FA57A

Thermo film, resource: 229 pp, roll lenght: 70 m, complete 1 PCs

KX-FA76A

KX-FA76A

laser toner cartridge, 2000 page yield:

KX-FA78A

KX-FA78A

the optical block is 6000 pages, resource:

KX-FA84A

KX-FA84A

optical unit, resource: 10000 pages

KX-FA85A

KX-FA85A

laser toner cartridge yield: 5000 pages

KX-FA86A

KX-FA86A

optical unit, resource: 10000 pages

KX-FAD89A

KX-FAD89A

optical unit, resource: 10000 pages

<< -- Page 1 -- >>